Kompetensjouren

Kompetensjouren

Framtidens kompetensutveckling

Vi demokratiserar kompetens till yrkespersoner och organisationer, ett videosamtal i taget.

Kompetensutveckling innebär
Individanpassat 1-to-1 lärande.

Kompetensutveckling oavsett industri.

AI-baserad matchning med kompetent mentor.

1-to-1 skräddarsytt lärande via videosamtal

Jourer

Digitalt, individanpassat on-demand kompetensutveckling och chefsstöd.

Kommer snart

1-to-1 medicinsk kompetensutveckling.

Kommer snart

Digitalt, individanpassat on-demand kompetensutveckling för tandläkare.

Kommer snart

Live 1-to-1 mentorskap med kompetent utvecklare.

Produkt

Hem

Följ oss

Hjälp

FAQ

Kontakta oss