Kompetensjouren

Kompetensjouren

Vi utvecklar framtidens kompetensplattform

Kompetensjouren (tidigare Conpetence) startades 2018 med ett enda mål:
att tillgängliggöra kompetens för yrkespersoner runtom i världen.   

Kompetens är ofta koncentrerat till vissa städer, länder och i ett större perspektiv även kontinenter. Vårt mål är att demokratisera och tillgängliggöra kompetens – för entreprenören utan nätverk, chefen utan mentor eller barnmorskan på landsbygden. Detta genom att tillgängliggöra experter och mentorer som är redo att dela med sig av sin kunskap och kompetens när det behövs som allra mest.

Team

Består av 2 grundare, Nema Abdihakim & Ali Abdihakim med bakgrund från Ki, KTH och SSE och ett 30-tal utvalda experter och mentorer anslutna till Kompetensjourens expertnätverk. 

Ali Abdihakim

Medgrundare och Teknisk chef Kompetensjouren
M.Sc. Datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Nema Abdihakim

Medgrundare, Verksamhetschef Kompetensjouren
M.Sc. DDS, Karolinska Institutet
Ekonomi, Handelshögskolan

Samarbetspartners
& Finansiärer

Produkt

Hem

Följ oss

Hjälp

FAQ

Kontakta oss